HVCT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Bình Quận 9 TP.HCM

HVCT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

028 37314063 - 028 37314032

www.hvct.edu.vn